Techniczna Obsługa Przemysłu
Spożywczego, Chemicznego i Farmaceutycznego

Bunge

Okres współpracy: 02.2011 – obecnie

 

Zakres wykonywanych prac obejmował budowę nowych oraz przebudowę instniejących instalacji do produkcji margaryny, w których skład wchodziło:

  • wykonanie kompletnych instalacji (jedno i dwupłaszczowych) medialnych i procesowych 
  • wykonanie i montaż pasteryzatorów
  • wykonanie stacji mycia CIP
  • budowa podestów komunikacyjnych
  • wykonanie stacji przyjęcia i rozładunku.