Techniczna Obsługa Przemysłu
Spożywczego, Chemicznego i Farmaceutycznego

Colgate

Okres współpracy: 10.2009 – obecnie


Wykonanie konstrukcji obsługowych- podesty, platformy, schody.

Wykonanie instalacji bocznikowej CIP-u.

Montaż aparatury pomiarowej na instalacjach procesowych.

Wykonanie stacji mycia CIP.

Wykonanie podestów.