Techniczna Obsługa Przemysłu
Spożywczego, Chemicznego i Farmaceutycznego

Klauzula informacyjna obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO - w przypadku zbierania danych od osoby której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&W Sp. z o.o. Sp. Kom. z siedzibą w 58-140 Jaworzyna Śląska przy ulicy Powstańców 33 KRS 0000623541
  2. Dane kontaktowe rodo@b-w.pl
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.
  4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:  osobiście w siedzibie firmy, e-mailowo na adres rodo@b-w.pl
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji, na którą aplikujesz W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.
  9. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.