Techniczna Obsługa Przemysłu
Spożywczego, Chemicznego i Farmaceutycznego

Lapp

Okres współpracy: 08.2009-07.2011

 

Wykonanie instalacji procesowych.

Wykonanie instalacji medialnych.

Modernizacja rurociągów: wstawienie zawórów, wymiana kołnierzy, wymiana odcinków rur.