Techniczna Obsługa Przemysłu
Spożywczego, Chemicznego i Farmaceutycznego

Polityka prywatności w "Grupie B&W"W związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest B&W Sp. z o.o. ; B&W Sp. z o.o sp.k ; B&W Automatyka sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej (58-140) ul. Powstańców Śląskich 33, zwana dalej „Grupą B&W”.

 

Do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych wGrupie B&W” udostępniono adres e-mail: rodo@b-w.pl lub tel: +48 74 858 40 09

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych przez Grupę B&W” usług, sprzedażą produktów oraz z kreowaniem, nawiązywaniem współpracy. Przetwarzamy również dane od firm z którymi Grupa B&W” ma stałe relacje biznesowe.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi. Państwa dane będą wykorzystywane tylko do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych. Państwa dane mogą zostać przekazane osobom trzecim tj. firmom podwykonawczym. Wszyscy podwykonawcy objęci są umownym obowiązkiem zachowania poufności danych oraz ich przetwarzania w ramach świadczonych usług. W przypadku gdy Grupa B&W”zostanie zobowiązana do ujawnienia danych użytkownika, koniecznych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych Klienta przed organami sądowymi, dane te zostaną udostępnione odpowiednim organom.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W procesie rekrutacji drogą elektroniczną Państwa dane osobowe przesłane do nas zawarte w wiadomości email przechowywane będą przez rok po rejestracji, ponieważ po tym okresie można wykluczyć roszczenia wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Jeśli są Państwo zainteresowani, abyśmy zachowali Państwa dane, mogą Państwo uniemożliwić ich usunięcie, zgadzając się na ich przechowywanie przez dodanie stosownej klauzuli. Mogą Państwo również usunąć swoje dane w dowolnym momencie. W przypadku chęci zmiany statutu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: rodo@b-w.pl 

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji usług sprzedaży produktów oferowanych przez Grupę B&W”.

 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Jesteśmy Administratorem danych osobowych osób i firm korzystających z naszych usług. Świadomi odpowiedzialności Administratora dbamy o zachowanie najwyższych standardów zapewniających bezpieczeństwo powierzonych nam danych, a także umożliwiamy łatwy dostęp do informacji dotyczących zakresu i sposobu ich przetwarzania.

 

 

POLITYKA COOKIES

Co to jest i jak to działa?


Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer naszej strony www na komputerze osoby odwiedzającej. Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej. To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów - tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Odwiedzających wirusy.

Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.


Szczegółowe informacje:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/